Reisebrev fra Nottingham

Ingunn Stefansson brukte overlegepermisjonen til å oppdatere seg på mammapatologi ved å besøke avdeling for patologi og professor Ian Ellis i Nottingham. Oppholdet ble gjennomført med stipend fra DNP. Les om hennes møte med engelsk patologi, med morfologien i fokus.

REISEBREV FRA NOTTINGHAM 

 ingunn stefansson og dr rahka
Dr. Emad Rakha og undertegnede  

April 2016 hospiterte jeg jeg ved Histopathology Unit, Nottingham University Hospital.  Takket være reisestøtte fra Den Norske Patologforening kunne jeg dra av sted i retning de britiske øyer uken etter påske!

 Til daglig arbeider jeg som overlege ved avdeling for patologi, Haukeland Universitetssykehus, med hovedvekt på diagnostikk innen mamma- og gynekologisk patologi. Hensikten med hospiteringsoppholdet var å utvikle min kompetanse innenfor mammapatologi, oppleve et annet fagmiljø og knytte kontakter med kollegaer.

Nottingham Breast Cancer Research Group ved Nottingham City Hospital har mangeårig internasjonal kompetanse i klassifisering og diagnostikk av brystkreft. De er kjent for sitt graderingssystem som er blitt den internasjonale gullstandarden for gradering, og som brukes både i Norge og internasjonalt («Nottingham Criteria»). Miljøet er også kjent for «The Nottingham Prognostic Index», et prognostisk verktøy basert på klinisk-patologiske parametre.  Gruppen i Nottingham driver videre aktiv forskning innenfor mammapatologi.

Planleggingen startet omtrent et år i forveien da jeg kontaktet professor Ian Ellis om muligheten for å hospitere ved avdelingen.  Professor Ellis regnes som en av verdens ledende mammapatologer, er en av redaktørene av WHO-boken “Classification of Tumours of the Breast.» Jeg fikk raskt positiv tilbakemelding, og søkte deretter om overlegepermisjon. Jeg ønsket å kombinere oppholdet med deltakelse på det årlige oppdateringskurset innen mammapatologi som Nottinghamgruppen arrangerer, og etter ganske utstrakt mailkorrespondanse frem og tilbake over noen måneder falt detaljene på plass.  

Nottingham University Hospital er lokalisert på tre steder i byen; City Hospital som er den eldste delen av sykehuset med mange vakre mursteins-bygninger, flere fra begynnelsen av 1900-tallet, Queens Medical Center og Ropewalk House. Patologiavdelingen er fordelt på to av stedene, og City Hospital driver diagnostikk innen mammapatologi, hematologi, bløtvev, gynekologi, uropatologi. Makro foregår på begge avdelinger, mens all immunhistokjemi foregår på QMC, med daglig transport av snitt og blokker mellom avdelingene. Avdelingen på City Hospital fremsto som ganske nedslitt og umoderne, med bla. dårlig ventilasjon og nærmest fraværende avtrekk på makrobenken.  

Mammadiagnostikken deles mellom fire mammapatologer, og mine kontaktpersoner i avdelingen var dr.Emad Rakha og Andrew Lee.  Patologene i Nottingham er hardtarbeidende, svært forskningsinteresserte og kunnskapsrike.  Morfologi står generelt sterkt, med relativt lite bruk av immunhistokjemi i vanlig rutinediagnostikk.

 Jeg deltok i den daglige diagnostikken av sylinderbiopsier i flerhodet mikroskop sammen med en av mammapatologene samt en av junior doctors. De yngre legene ble utfordret ganske direkte på diagnoser og differensialdiagnoser under denne gjennomgangen, og ble nok noe mer «grillet» enn vi er vant til. Jeg fikk også se vanlige operasjonskasus som senere ble diskutert i fellesskap.  Videre deltok jeg på MDT-møter, som var langvarige og omfattende, der kirurgene fortsatt satt med papirjournaler og patologene hadde gitt opp å vise snitt!

 Ingunn Stefansson i Nottingham
Dr. Andrew Lee, Rachel  (junior doctor)  og  undertegnede  ved flerhodet mikroskop

Patologiavdelingen mottar mange konsultasjonskasus hver uke, og jeg fikk fri tilgang til dette arkivet.  Miljøet på avdelingen opplevdes hyggelig og uformelt, ikledd velkjent britisk høflighet. Jeg fikk kontorplass og eget mikroskop i et felles rom sammen med junior doctors.  De fremsto som veldig hardtarbeidende, flere av dem var midt i forberedelser til en av eksamenene som inngår i spesialistutdanningen i patologi. Jeg fikk også merke litt til den pågående konflikten i engelsk helsevesen der myndighetene ønsker å tvinge igjennom en ny tariffavtale for yngre leger.  Alle junior doctors holdt seg borte fra arbeid i to dager pga. streik i april.  

Jeg deltok også på Breast Update Course sammen med ca. 30 patologer fra hele Storbritannia. Kurset var faglig interessant, med stort engasjement fra patologene. Det var egne avsatte sesjoner («Question and answer session») på kurset der deltakerne kunne spørre foredragsholderne (dr. I. Ellis eller dr. S. Pinder) om hva som helst innen mammapatologi!

 Jeg leide en rimelig hybel i et hybelhus på campus, med relativt lav standard sett med norske øyne (bla uten tilgang til internett).  For en kortere periode var det helt greit, med kun 3 minutters gange til avdelingen. Jeg ble ellers godt kjent med kollektivsystemet i Nottingham, som var svært effektivt, og prisbelønt flere ganger for sin kundevennlighet.  Ekstra bonus er det at buss-sjåførene hilser både når du kommer på og skal av, og det er forventet at passasjerene takker for turen!  Jeg tok også en del tog i England, bla. med helgebesøk til Oxford og London.

Jeg er svært glad for denne muligheten til å hospitere på et sykehus i utlandet. I tillegg til det rent faglige er det interessant å se hvordan et annet helsevesen fungerer, samt at en får knyttet nye kontakter. Jeg vil anbefale alle kollegaer å benytte overlegepermisjonen til å gjøre noe liknende, og takker Den Norske Patologforening som støttet oppholdet mitt med reisestipend!

 

Vennlig hilsen

Ingunn Stefansson
Overlege Haukeland Universitetssykehus