Æresmedlem i DNP

Lars Akslen har ledet Den norske patologforening over to perioder fra 2008-2012 og ikke minst preget foreningens forskningsprofil. Fra 2013 leder han et av Norges sentre for fremragende forskning; Centre for Cancer Biomarkers CCBIO ved Universitetet i Bergen.
I sin takketale kom han med tre råd til fremtidens patologer:

1. Engasjer deg i forskning. Forskning beriker hverdagen og gjør oss til bedre diagnostikere.
2. Engasjer deg i Den norske patologforening, faglig eller politisk. Dette er ikke minst viktig i disse dager med stadige forsøk på vingeklipping av Legeforeningens organer og medisinsk faglige råd.
3. Bytt arbeidssted. Ikke ta hele utdanningen på ett sted, men flytt litt på deg og opplev andre miljøer nasjonalt og internasjonalt. 

Lars A. Akslen har i betydelig grad bidratt til å styrke klinisk orientert kreftforskning både nasjonalt og internasjonalt, og han har høstet internasjonal anerkjennelse i en årrekke. Han har profilert seg som en dynamisk leder og strategisk organisator av et særlig aktivt og produktivt forskningsmiljø innen kreftforskning, med høy publiseringsaktivitet i meget anerkjente tidsskrifter. Han har fått en rekke priser, bl.a. Kong Olav V’s Kreftforskningspris (2009). Han er fra 2013 innvalgt medlem i Det Norske Vitenskaps-Akademi.

Valget av trykket "En smart Bergensugle" av Bergens lokale kunster (og anatom) Harald Kryvi sier alt om Lars Akslens posisjon i DNP.  Lars har vært og er en vesentlig støttespiller for DNP, både politisk og ikke minst faglig. Akslen sto blant annet bak fornyingen av Veileder i biopsibesvarelser fra 2010 og  har i en årrekke ledet faggruppene i melanom og mammapatologi. Han forstår betydningen av utdanning og har stått bak en rekke faglige kurs for norske spesialistkandidater, nå sist kurset om forskning før årsmøtet. Han innstiftet i sin tid DNPs forskningspris og forskningsstipendiet - for å nevne noe. Nå får han selv den gjeveste prisen i form av æresmedlemskap.
Vel fortjent!

Mer av Lars Akslens imponerende CV kan du lese her.