Utnevnelse 2018

Oppnevnelsen og Lars A. Akslens CV finner du til høyre. Nyhet om oppnevnelsen finner du her.