DNPs stipend: Utlysning, ny søknadsfrist 31.01.20

Det deles årlig ut midler fra DNPs forsknings- og utdanningsfond til forskning, fagutvikling, kvalitetssikring, møte/kongressdeltagelse og arrangering av nasjonale møter. Søknadsfrist for tildeling i 2020 er 31.01.2020.
Voksende_penger
Bilde: pixabay.com. Credit: Nattanan23

DNP setter av inntil 150.00 kroner for stønad til forskning, kvalitetssikring, fagutvikling, fordypning, deltagelse i kongresser/møter innen- og utenlands og arrangering av nasjonale møter. Alle legemedlemmer i DNP kan søke om midler (både overordnede og underordnede leger).

Søknader rettes til styret og må som et minimum inneholde en prosjektbeskrivelse (om lag to sider), CV, anbefaling fra avdelingsleder, invitasjon fra avdeling som skal besøkes ved reiser og budsjett.
Leger som er tildelt midler fra FOU-fondet tidligere prioriteres ikke ved høyt antall søkere. Et sammendrag av hva midlene er brukt til (f.eks. reisebrev, møtereferat etc.) må sendes inn etter avsluttet opphold/prosjekt.
Utfyllende informasjon om retningslinjer for tildeling.

Søknadene sendes elektronisk til sekretæren i DNP: dennorskepatologforening@gmail.com
Forventet svar ca en uke etter DNPs årsmøte.

Vi oppfordrer våre kolleger om å søke fondet om midler.

Oppdatering 21.01.20: Utvidet søknadsfrist: 31.01.20