Den norske patologforening

2020

COVID-19: Samleside med råd og retningslinjer relevant for patologiavdelinger

Landets sykehus er i økt beredskap grunnet koronaviruset COVID-19, og dette påvirker selvfølgelig også patologiavdelingene. Her presenteres informasjon som er spesielt utviklet for patologiavdelinger, f.eks. vedrørende obduksjonsvirksomheten.
27. mars 2020

Det er i skrivende stund en måned siden COVID-19 første gang ble påvist i Norge og to uker siden regjeringen innførte de mest inngripende tiltakene i Norge i fredstid. Det er også tre uker siden årsmøtet i Den noske patologforening, og mye har endret seg på disse tre ukene. 
Landets patologiavdelinger har lagt om arbeidsplaner, og det er lagt planer for hendelser vi håper ikke inntreffer.

På denne siden legges det ut patologispesifikke retningslinjer og råd, f.eks. med tanke på obduksjonsvirksomheten.
For annen informasjon om COVID-19 henvises det til Legeforeningen sine sider, Folkehelseinstituttet og WHOs temaside.
Vedlegg og lenker oppdateres ved behov.

Vedlegg:
Anbefalinger fra DNPs faggruppe for obduksjonspatologi vedrørende obduksjon og annen håndtering av lik (pr. 28.04.20).
Helse Sør-Øst har laget felles retningslinjer for håndtering av døde (mottatt 26.03.20).

Andre ressurser:
India:
Government of India Ministry of Health & Family Welfare Directorate General of Health Services (EMR Division): COVID-19 Guidelines on dead body management

Irland:
Health Protection Surveillance Centre: Guidelines for the management of deceased individuals harbouring infectious disease

UK:
Royal College of Pathologists (UK): Autopsy practice related to possible cases of COVID-19 
Health and Safety Executive (UK): Managing infection risks when handling the deceased 

USA:
Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Collection and Submission of Postmortem Specimens from Deceased Persons with Known or Suspected COVID-19, March 2020 (Interim Guidance). Inkluderer også råd rundt obduksjon og transport av avdøde.

European Society of Pathology
ESP har laget en portal med en rekke lenker om korona-viruset.

International Society for Infectious Diseases:
The infection hazards of human cadavers

Artikler:
Journal of Histotechnology: Coronavirus disinfection in histopathology