Andre spørsmål?

Folkehelseinstituttet: Du finner informasjon om utbruddet på FHI sine nettsider.

Helsepersonell kan kontakte smittevernvakta hos FHI på telefon 21 07 70 00 (dagtid) og 21 07 63 48 (utenom kontortid).

Legeforeningen: Medlemmer kan kontakte sekretariatet på telefon 23 10 90 00 eller epost legeforeningen@legeforeningen.no.

Kontakt gjerne dine tillitsvalgte for spørsmål som oppstår på din arbeidsplass. Du finner informasjon om dine tillitsvalgte inne på Min side under "Tillitsvalgte på arbeidssteder" eller "Tillitsvalgte i foreninger".