Den norske patologforening

2020

Søk om midler fra DNPs FOU-fond for 2021

DNP setter også i 2021 av midler til forskning, kvalitetssikring, fagutvikling, fordypning, deltakelse i kongresser / møter innen- og utenlands, og arrangering av nasjonale møter. Søknadsfrist 31.01.21.
17. desember 2020

DNP setter av inntil 150.000 kroner for stønad til forskning, kvalitetssikring, fagutvikling, fordypning, deltagelse i kongresser / møter innenlands og utenlands og arrangering av nasjonale møter. Alle lege-medlemmer i DNP kan søke om midler (både overordnede og underordnede leger).

Søknader rettes til styret og må som et minimum inneholde en prosjektbeskrivelse (omlag to sider), CV, anbefaling fra avdelingsleder, invitasjonsbrev fra avdeling som skal besøkes ved reiser og budsjett. Leger som er tildelt midler fra FOU-fondet tidligere prioriteres ikke ved høyt antall søkere. Et sammendrag av hva midlene er brukt til (f.eks. reisebrev, møtrereferat etc)må spesifiseres.

Søknadene sendes elektronisk til sekretæren i DNP.
Søknadsfrist 31.01.21.
Forventet svar er ca. en uke etter DNPs årsmøte (som planlegges avholdt i mars 2021).
Søknader som innebærer forskningsrelaterte aktiviteter prioriteres.

For mer informasjon om retningslinjer, se retningslinjer for DNPs forsknings- og utviklingsfond.