Den norske patologforening

2021

Årsmøte 2022

Hold av 9. - 11. mars til DNPs årsmøte og årsmøtekurs. Alle medlemmer oppfordres til å sette av datoene og forberede postere, frie foredrag eller påskeegg allerede nå.
29. desember 2021

Kommende årsmøte arrangeres av Oslo universitetssykehus og avholdes på Scandic hotell Helsfyr. Det er reservert noen rom, mer informasjon om booking kommer.
Mer informasjon om program, inviterte foredragsholdere og (selvfølgelig) årsmøtemiddagen kommer etter hvert, men sett av datoene og begynn å forberede innlegg allerede nå.

Foreløpig program:
9. mars: Kurs: NGS ved kreftutredning. Kurset dekker læringsmål 184 - 186 for LIS.
10. - 11. mars: Årsmøte

Frie foredrag og posters:
Tittel og abstract (maks 250 ord) sendes til Irene Langmyhr.
Spørsmål kan rettes til Inger-Johanne Hortemo (tel. 97071786) eller Eirik Eide (tel. 90098660).

Påskeegg
Kasusbeskrivelse og diagnose (til kursheftet) og kort sykehistorie (til interpath.no) sendes til Sunniva Reinfjord Bjelland på epost.
Rutinefarget snitt til skanning sendes Avdeling for patologi, Sunniva Reinfjord Bjelland, Oslo universitetssykehuse HF, Rikshospitalet, Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo
Tidsbruk: 7 + 3 minutter 
Frist: 1. februar 2022

 

Informasjon om årsmøtet