Den norske patologforening

2021

Årsmøte 2022

DNPs årsmøte og årsmøtekurs arrangeres 9. - 11. mars på Quality Hotel Hasle Linie (Oslo). Påmeldingen er nå åpen, og alle avdelinger oppfordres til å bidra med påskeegg, frie foredrag og/eller postere.
Oppdatert 22.02.22
29. desember 2021
Operaen i Oslo. Foto: Colourbox.com

Sted:

Quality Hotel Hasle Linie.
Det er forhåndsbooket rom, og disse kan bookes via Legeforeningens påmelding. (Hotell kommer opp som tilvalg ved påmelding.)
Rom inkludert frokost: 1090 kr pr. natt. Dette betales direkte til hotellet.

Gjør oppmerksom på at det tidligere er opplyst at årsmøtet skal avholdes på Scandic Helsfyr Hotell. Dette er endret, og alle hotellbestillinger overføres til Quality Hotel Hasle Linie av kursarrangør.

Årsmøtemiddag:

Torsdag  10. mars klokka 19.00.
Påmelding til årsmøtemiddagen skjer ved kurspåmelding (tilvalg).
Pris: 870 kr.

Frister:

Påmeldingsfrist: 23. februar
Innsending av påskeegg og abstracts til frie foredrag og/eller postere: 18. februar

Pris:

Overleger/spesialister: 6000 kr
LIS: 2000 kr
Ikke-leger: 12000

Påmelding:

Via Legeforeningens kursside.
Problemer med påmelding til kun årsmøte og middag skal være rettet.

Informasjon om frie foredrag og posters:

Det er satt av 20 min pr. frie foredrag. Komiteen anbefaler minimum 5 min til spørsmål.
Tittel og abstract (maks 250 ord) sendes til Irene Langmyhr.
Spørsmål kan rettes til Inger-Johanne Hortemo (tel. 97071786) eller Eirik Eide (tel. 90098660).

Informasjon om påskeegg:

Det er satt av 10 minutter pr. påskeegg (7 min presentasjon pluss 3 min til spørsmål).
Kort sykehistorie/bakgrunn samt beskrivelse til årsmøtekompendiet sendes til Sunniva Reinfjord Bjelland på epost, snitt til skanning sendes pr. post.

Beskrivelse til kompendiet ønskes som word-dokument, tentativt 1 - 2 sider. Beskrivelsen bør inneholde sykehistorie, makroskopisk undersøkelse, mikroskopisk undersøkelse, diagnose, diskusjon og eventuelt bilder. (Må også sendes innen 18. februar.)

Rutinefarget snitt til skanning sendes Avdeling for patologi, Sunniva Reinfjord Bjelland, OUS-Radiumhospitalet, Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo

Program:

Onsdag 9. mars: NGS ved kreftutredning

10.00 - 10.30: Introduksjon til NGS - teknologi & kjemi (Hege Russnes)
10.30 - 11.00: Prinsipper ved data-analyse (Eivind Hovig)
11.00 - 11.30: Prinsipper ved tolkning av resultater (Vigdis Nygård)

11.30 - 11.45: Pause

11.45 - 12.00: Introduksjon til biomarkør-begrepet (Vigdis Nygård)
12.00 - 12.30: Biomarkører og differensial-diagnostikk, solide svulster (Marius Lund-Iversen)
12.30 - 13.00: Biomarkører og differensial diagnostikk, hematologi (Signe Spetalen)

13.00 - 14.00: Lunsj

14.00 - 14.30: Biomarkører og målrettet behandling (Pitt Niehusmann)
14.30 - 15.00: Biomarkører og immunterapi (Sigmund Brabrand)
15.00 - 15.30: Mutasjon- og kopitalls-signaturer (Sigve Nakken)

15.30 - 15.45: Pause

15.45 - 16.15: BRCA og HRD testing (Katarina Puco)
16.15 - 16.45: RNA analyser; fusjoner og ekspresjonsprofiler (Laxmi Silwal-Pandit)
16.45 - 17.15: Molekylære tumor board (Tormod Guren)
17.15 - 17.45: Nye metoder (Leonardo Meza-Zepeda)
17.45 - 18.00: Oppsummering (Hege Russnes)
18.00: Slutt

Torsdag 10. mars: DNP-årsmøte

09.00 - 09.10: Velkommen og informasjon (Ulla Randen / Bodil Bjerkhagen)
09.10 - 09.20: Påskeegg 1
09.20 - 09.40: Frie foredrag 1: Birgitte Carlsen m.fl., SiV
Tumor cell invasion in blood vessels assessed by immunohistochemistry is related to decreased survival in patients with bladder cancer treated with radical cystectomy
09.40 - 10.00: Påskeegg 2 og 3
10.00 - 10.15: Nytt fra faggruppe gynekologisk patologi
10.15 - 10.35: Frie foredrag 2 (informasjon kommer)
10.35 - 11.00: Frie foredrag 3: Rolf Bruun Bie, Sørlandet sykehus
Sentralisering av HPV-diagnostikk i HSØ: «Hvad gør vi nu lille du?»

11.00 - 11.30: Pause med posterutstilling og besøk på stands

11.30 - 12.15: Erfaringer med digital patologi i Skåne universitetssykehus Malmø (Kevin Sandeman, avdelingsleder )
12.15 - 12.35: Frie foredrag 3: Friedemann Leh, Haukeland universitetssjukehus
APAT refusjonsordning - kostnadsgrunnlag og inntektseffekter
12.35 - 13.00: Påskeegg 4 og 5

13.00 - 14.30: Lunsj, posterutstilling og besøk på stands 

14.30 - 15.00: Hvordan utvikles langvarig immunologisk hukommelse i kroppens frontlinje? (Frode Lars Jahnsen, professor, OUS/UiO)
Tid oppdateres: Nytt fra faggruppen molekylærpatologi

15.00 - 18.00: DNPs årsmøte, fagpolitisk del

19.00: Aperitif
19.30: Bankett

Fredag 11. mars: DNP-årsmøte

09.00 - 09.20: Frie foredrag (informasjon kommer)
09.20 - 10.00: Nytt fra faggruppene

10.00 - 10.30: Pause med posterutstilling og besøk på stands

10.30 - 11.00: PANCAIM – PANcreatic Cancer Artificial Intelligence for genomics and personalized Medicine (Caroline Verbeke, overlege/Phd, OUS/UiO)
11.00 - 11.20: Status for implementering av HPV primærscreening i Helse Sør-Øst med preliminære resultater (Agnes Katrine Lie, OUS)
11.20 - 11.30: Påskeegg 6
11.30 - 11.40: Informasjon kommer
11.40 - 12.00: Frie foredrag  (informasjon kommer) 

12.00 - 13.30: Lunsj, posterutstilling og besøk på stands 

13.30 - 13.50: NGS diagnostikk innen kreft (somatiske forandringer) presentasjon av nasjonal rapport (Nasjonalt kompetansenettverk, persontilpasset medisin v/ A.P. harlem Dyrbekk og H. G. Russnes)
13.50 - 14.10: Påskeegg 7 og 8
14.30: Prisutdeling og presentasjon av neste års arrangør

Flyer med informasjon om Årsmøtet i DNP