Den norske patologforening

2021

Stavangerdagen 2021

14. september 2021
Stavangerdagen har blitt en fin tradisjon og arrangeres i år på høsten, nærmere bestemt 30. september. Møtet er en fin mulighet for faglig påfyll fra internasjonalt anerkjente patologer. I år er professor Tibor Tot invitert og skal snakke om brystkreft med fokus på radiologisk-patologisk korrelasjon av mammalesjoner.

Disputas: Ny kunnskap om keratoakantomer

19. april 2021
Cand.med. Sarita Joshi forsvarer sitt arbeid "Genotypic and phenotypic characterization of keratoacanthoma and possible distinguishing features from cutaneous squamous cell carcinoma" for PhD-graden. Disputasen holdes på Zoom.

Møte og diskusjon rundt DNPs rolle

08. april 2021
DNPs styre ønsker velkommen til møte og diskusjon rundt DNPs rolle 21.04.21.

Reisebrev fra Graz

18. mars 2021
Ruth Schwienbacher (UNN, Tromsø) rakk akkurat å hospitere utenlands før korona ble del av hverdagsvokabularet. Her er hennes reisebrev fra oppholdet - til glede og inspirasjon.

Minneord - Nils Petter Aardal

04. mars 2021
Nils Petter Aardal, en kjær og god kollega, døde 78 år gammel, 19. desember 2020.

Nettkurs om dødsmeldinger

04. februar 2021
Nettkurset om dødsmeldingen foreligger nå i endret og oppgradert form, både med hensyn til overgang til elektronisk utfylling (påbudt fra 01.01.22) og i forhold til endringer i lovverk og forskrifter. Kurset inneholder viktig, ny informasjon for alle som deltar i obduksjonsvirksomheten, enten disse er rettslige eller medisinske, og er like aktuell for spesialister som for leger under opplæring.

Nyttårshilsen fra styret

19. januar 2021
Selv om det har vært lav aktivitet på nettsiden det siste året, er det mye som har skjedd i foreningen. Her følger et nyttårsbrev fra styret hvor de oppsummerer året som gikk og ser fremover mot viktige og spennende temaer til diskusjon det kommende året.

DNPs årsmøte 2021 og årsmøtekurs i immunhistokjemi

15. januar 2021
I år er det Stavanger universitetssjukehus som har gleden av å arrangere DNPs årsmøte. Pga Covid-19 vil årsmøtet foregå på nett, men vi håper likevel på god oppslutning og faglig spennende dager. Årsmøtet og årsmøtekurset arrangeres 17. - 19. mars.

Godkjenning av kurs i rettsmedisin og obduksjonspatologi

13. januar 2021
Gode nyheter for alle som skal søke spesialistgodkjenning etter gammel ordning: Det nye kurset "Rettsmedisin og obduksjonspatologi" godkjennes som tellende i både ny og gammel ordning.