Den norske patologforening

2021

Disputas: Ny kunnskap om keratoakantomer

Cand.med. Sarita Joshi forsvarer sitt arbeid "Genotypic and phenotypic characterization of keratoacanthoma and possible distinguishing features from cutaneous squamous cell carcinoma" for PhD-graden. Disputasen holdes på Zoom.
19. april 2021

Sarita Joshi og medarbeidere har studert keratoakantomer med tanke på bedre forståelse av disses biologi og muligheter for å skille keratoakantomer fra plateepitelkarsinomer i hud i biopsimateriale.

Gruppen har studert Tp53-mutasjoner, Ki67-index og Wnt signal pathways i keratoakantomer og sammenlignet Aurora-A, Mad2 of BUBR1 i plateepitelkarsinomer i hud og keratoakantomer. Arbeidet gir ny viten om utvikling og regresjon i keratoakantomer.
Hovedveileder har vært professor emeritus Ole Petter Fraas Clausen.

Prøveforelesning: Whole genome sequencing of tumour cells and its use on clinical material 21. april 2021, klokka 10.15 (Zoom).
Disputas: 21. april 2021, klokka 12.15 (Zoom).