Godkjenning av kurs i rettsmedisin og obduksjonspatologi

Gode nyheter for alle som skal søke spesialistgodkjenning etter gammel ordning: Det nye kurset "Rettsmedisin og obduksjonspatologi" godkjennes som tellende i både ny og gammel ordning.

2021 starter med en god nyhet for alle som venter på kurs i rettsmedisin for å søke spesialistgodkjenning etter gammel ordning.
Kurset "Rettsmedisin og obduksjonspatologi" (ny ordning) er nå godkjent som ekvivalent til kurset i rettsmedisin som skulle vært avholdt i mai 2020.

Det er flere kurs som er blitt utsatt eller avlyst pga. koronaepidemien, og for å unngå ytterligere forsinkelse for kandidater som mangler rettsmedisinkurset er det nye kurset godkjent som tellende også i gammel ordning. Det presiseres at kursene har overlappende temaer og at man mener at læringsutbyttet innen rettsmedisin ikke er vesentlig svekket.

Kurset "Rettsmedisin og obduksjonspatologi" arrangeres 8. - 10. februar (digitalt kurs), se påmelding og mer informasjon her.
Påmeldingfristen har egentlig gått ut, men det virker til å fortsatt være mulighet for å melde seg på for aktuelle kandidater.