Den norske patologforening

2021

Nettkurs om dødsmeldinger

Nettkurset om dødsmeldingen foreligger nå i endret og oppgradert form, både med hensyn til overgang til elektronisk utfylling (påbudt fra 01.01.22) og i forhold til endringer i lovverk og forskrifter. Kurset inneholder viktig, ny informasjon for alle som deltar i obduksjonsvirksomheten, enten disse er rettslige eller medisinske, og er like aktuell for spesialister som for leger under opplæring.
4. februar 2021

Kurset består av 6 moduler. De fire første (Om dødsmeldingen, Melding til politiet, Melding av medisinske forhold, Obduksjon) tar deg gjennom lovverket og obduksjonspraksis. I de to siste modulene (Utfyllingsøvelser, Test deg selv) skal du selv konstruere eller kontrollere dødsmeldinger, helt analogt med oppsett av de medisinske obduksjonsdiagnosene, som ifølge lovverket skal følge dødsmeldings-mønsteret.

Kurset inngår i Legeforeningens nettkurs-tilbud og er laget av tidligere og nåværende leder i Faggruppe obduksjon, G. Cecilie Alfsen og Christian Lycke Ellingsen. Leger må betale en førstegangs kursavgift på kr. 1300 for tilgang, men kan senere benytte kurset fritt som oppslagsverk.

For medisinstudenter er kurset gratis og vil derfor fortsatt kunne benyttes i obduksjonsundervisningen og i rettsmedisin. Medisinstudenter må kontakte legeforeningen for gratis tilgang, se informasjon på kurssiden.