Den norske patologforening

2021

Stavangerdagen 2021

Stavangerdagen har blitt en fin tradisjon og arrangeres i år på høsten, nærmere bestemt 30. september. Møtet er en fin mulighet for faglig påfyll fra internasjonalt anerkjente patologer. I år er professor Tibor Tot invitert og skal snakke om brystkreft med fokus på radiologisk-patologisk korrelasjon av mammalesjoner.
14. september 2021

«Stavanger dagen» i patologi er en mangeårig tradisjon på Avdeling for patologi ved Stavanger Universitetssjukehus. Vi har siden slutten av 90-tallet invitert kolleger fra andre patologiavdelinger i Norge og andre nordiske land til dette arrangementet. Det er et fagmøte, hvor vi inviterer en internasjonalt anerkjente kollegaer til å forelese om et spesielt tema eller en spesiell temagruppe. Aktuelle tema er innenfor patologi, men kan også være av interesse for kolleger i andre spesialiteter.

Denne gangen ønsker vi Professor Tibor Tot velkommen. Professor Tot er en verdenskjent autoritet innen brystpatologi. Han er professor på Universitetet i Uppsala, Sverige, tidligere avdelingsoverlege på Avdeling for Patologi og Cytologi i Falun, Sverige. Den 30. september vil han holde en serie foredrag med fokus på radiologisk-patologisk korrelasjon av mammalesjoner.

Professor Tot er forfatter eller medforfatter av flere bøker innenfor moderne mammadiagnostikk, her nevnes «Breast Cancer - A Lobar Disease», hvor han presenterer sin egen «sick lobe theory».  Han er også forfatter eller medforfatter på mer enn 100 vitenskapelige artikler innen patologi. Han har hatt ledende posisjoner i European School of Pathology, European School of Radiology, European Working Group for Breast Cancer Screening pathology, Working Group for Breast Cancer Pathology, m.fl. Han er også medlem av redaksjonskomiteen i flere internasjonale tidsskrifter. Han er en populær foredragsholder som har gitt over 500 forelesninger på nasjonale og internasjonale møter og kongresser. Vi håper mange kolleger vil benytte denne muligheten til å overvære Professor Tots spennende forelesninger og delta på «Stavanger dagen» den 30. september 2021!

Mvh Avdeling for patologi, Stavanger universitetssjukehus

Stavanger Day in Pathology 30th September 2021, programme
Radiological – pathological correlation of breast lesions
Guest speaker: prof. Tibor Tot, Uppsala University and County Hospital in Falun, Sweden

09.00-09.25: Connecting with participants of videoconference
09.25-09.30: Opening and presentation of our guest - Susanne Buhr-Wildhagen
09.30-10.00: Introduction - Tibor Tot
10.00-11.00: Radiological - pathological correlation of normal breast tissue - Tibor Tot

11.00-11.15: Coffee

11:15-12.15: Theoretical background (sick lobe theory, theory of biological timing, the four basic subgross parameters) - Tibor Tot

12.15-13.00: Lunch

13.00-13.30: Microcalcifications - Tibor Tot
13.30-14.00: Mass lesion - Tibor Tot
14.00-14.30: Architectural distortion - Tibor Tot

14.30-14.45: Coffee

14.45-15.15: Discussion - Tibor Tot
15.15-16.00: Case demonstrations - Tibor Tot
16.00: Conclusions - Susanne Buhr-Wildhagen

Påmelding: 
Påmelding pr. e-post til Eliza Peixoto (eliza.peixoto.albernaz@sus.no, telefon: 51519820).
Påmeldingen må inneholde avdelingens navn, fakturaadresse og navn og mobilnummer til teknisk ansvarlig.
Påmeldte får tilsendt Zoomadresse da møtet foregår på Zoom og skal strømmes via Vimeo.

Pris:
Deltageravgift er 2000 kroner pr. avdeling. 
Avdelinger fra Stavanger univeristetssjukehus deltar gratis.