Minneord Ole Didrik Lærum

Tidligere UiB-rektor, professor, formidler og patolog Ole Didrik Lærum døde 24. januar, 82 år gammel. Han ble født i Bærum 23. april 1940. Like etter fikk faren distriktslegestilling og flyttet med familien til Vossevangen som lå i ruiner etter tysk bombing. Han vokste opp på Voss.
Inge Morild, Lars A Akslen, Anders Molven, Kathrine Skarstein, Bjørn I. Bertelsen, Sverre Mørk, og Ole Petter F. Clausen. Foto:  Knut Falch
Inge Morild, Lars A Akslen, Anders Molven, Kathrine Skarstein, Bjørn I. Bertelsen, Sverre Mørk, og Ole Petter F. Clausen. Foto: Knut Falch

Ole Didrik Lærum startet på medisinstudiet i Oslo. Som 22-åring ble han invitert som hospitant til Pasteur-instituttet i Paris. Oppholdet der, og inspirasjon fra fagmiljøet ved Rikshospitalet i Oslo, førte Lærum inn i forskningen og patologifaget. Han gjennomførte spesialisering i patologi og ble i 1974 ansatt ved Gades Institutt i Bergen som dosent i eksperimentell patologi og onkologi og fra 1980 til 2010 professor i samme fagfelt, kombinert med bistilling som overlege i patologi.  

Ved Gades institutt utviklet Ole Didrik et aktivt forskningsmiljø som gjennom årene arbeidet med mange problemstillinger. Mekanismer for kreftutvikling og regulering av celledeling var et hovedtema, men også biologiske mekanismer for hjernekreft, regulering av bloddannende celler i beinmargen, og biologiske rytmer ble studert. Lærum var den første i Norden som etablerte væskestrømscytometri, og dette er nå en mye brukt metode innen forskning og klinikk.

Som patolog var Ole Didrik særlig interessert i beinmargssykdommer, leverpatologi, og ulike former for maligne svulster. Han deltok i arrangering av kurs, og han ble utnevnt til æresmedlem i DNP i 2015.

Lærum var en svært aktiv forsker med en produksjon på mer enn 350 artikler og rundt tretti bøker, og han veiledet mange kandidater til doktorgrad. Han har dessuten vært en pionér i utnyttelse av patologenes arkivmateriale som siden 1930-tallet er samlet ved norske sykehus. Forfatterskapet rommer publikasjoner innen kulturhistorie og medisinsk historie samt en rekke humoristiske artikler og bøker fra den medisinske verden.

Ole Didrik Lærum var prorektor og rektor ved Universitetet i Bergen 1984-1995. Han huskes som en klok, nærværende og raus rektor som så mennesker. Etter pensjonering fortsatte Lærum som professor emeritus ved UiB, samtidig som han var tilknyttet Københavns Universitet i et adjungert professorat. Han var i mange år et aktivt medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi hvor han var preses og visepreses i perioden 2005-2008.

Lærum stilte alltid villig opp ved tilstelninger med humoristiske, anekdotiske og detaljrike foredrag som knyttet sammen historie og nåtid. Hans musikktalent er også velkjent. Etter en Europatur kom han hjem med et flere meter langt alpehorn som det ble tutet med i korridorene.

Ole Didrik gjorde en stor innsats for å samle og ta vare på medisinsk historie i Bergen, spesielt fra Gades Institutt. Vi vil minnes ham med dyp takknemlighet, respekt og glede. Våre tanker og dypeste medfølelse går til familien og hans nærmeste.

På vegne av kolleger og venner