Reisebrev fra Innsbruck

I slutten av 2020 la jeg merke til en utlyst stilling for Fetal Patologi INNPATH på Tirolkliniken i Innsbruck, noe som er så uvanlig, at jeg ikke kunne la være å søke på stillingen. Jeg fikk tilbud.
Logoer for Perinatal patologi zentrum Innsbruck og CPPRP

Jeg ble invitert til en samtale og omvisning for å bli kjent med avdelingen, kolleger, systemet. Det viste seg at man ønsket å opprette en fetal patologisk aktivitet, på klinisk initiativ. Samme dagen fikk jeg anledning til å snakke med avdelingsdirektøren, Gynekologi. Jeg var begeistret. Likevel så var det ikke akseptabel for meg å si opp stillingen min på OUS. Altså søkte jeg Bodil om ett års permisjon uten lønn. Innsbruck var innforstått, og Bodil støttet meg.

Jeg startet 01.09.2021

Utfordringen å finne en bolig løste jeg med en leiekontrakt på et langtidshotel (Rufi's), som i pandemien var opprettet som bolig til utenlandske midlertidlig arbeidere i Innsbruck. Leie beløpet var det samme som et appartment hadde kostet. Fordelen var, at jeg kunne flytte på kort varsel i motseting til en hybel leiekontrakt, som er i Østerrike et forpliktende 3-års kontrakt. Personalhybel fikk jeg ikke.

Allerede før jeg reiste satt jeg opp en liste med utstyr fra skalpell, stereomikroskop, fosterobduksjonsbenk, etc. og bestilte. Noe hadde lang leveringstid, og jeg nyttet tiden for å knytte opp kontakt til det kliniske miljøet og patologiavdelingen på universitetet (MUI).

Patologiavdelingen på Universitet er dessverre i utstand i Innsbruck, pga en dysfunskjonell ledelse med juridisk historie.

I den tiden ble INNPATH til en datterselskap av Tirolkliniken, med full diagnostisk ansavr for hele Sykehuset, Tirol og periferien.

Likevel, så var min første intuisjon å etablere et samarbeid med Universitetet, var i dialog med Dekanatet, som var i prinsippet veldig villig. Men alt rundt Patolgiavdeligen har blitt oppblåst til et Politikum, som ikke kann løses med det samme.

Jeg satt altså i gang med å skrive prosedyrer om behandling av placenta, fosterobduksjoner, abortmaterial, holdt innlegg intern og for klinikerne om Perinatalpatologi, og min visjon. Alt i tett samarbed med avdelingsledelsen og Administrasjon Tirolkliniken.

Jeg involverte en ung interessert patolog kvinne, tidligere ansatt på Universitet, og fikk henne inn i INNPATH til Tirolkliniken.

Klinikerne sendte veldig fort rikelig material.

Hele aktiviteten var installert tom februar 2022, med meget godt respons fra klinikerne og interne patologkolleger. Vi har laget logo, godkjent av Tirolkliniken.

Per i dag er jeg tilbake i 50% stilling på Ullevål, min unge kolleginne obduserer i Innsbruck. Digital har vi en livlig utveksling, diskuterer kasus, se på scannete snitt og diskuterer funn. Vi har en teknikker som beskjærer placenta og bistår som obduksjonsassistent. Som buffer hjelper han i tillegg på labben for det generelle.

For meg har det vært en meget spennende oppgave, som er ikke ferdoig enna.

Innsbruck er blitt del av mitt Perinatal-Patologisk nettverk og er meget godt egnet til hospitasjon for Norske LiS lege, som er interessert i Perinatal-Patologi, se et annet miljø og utvidde netverket sitt. Alle innførte retningslinjer følger internasjonale standards, som vi også følger på OUS og andre sykehus i Norge.

Mitt personlig ønske er å fortsette i hybridstillingen: jobber physisk for OUS og digital for Innsbruck, sørge for videre ekspansjon av Perinatalgruppen i Innsbruck ut peripherien og hele Østerrike, og inkludere det Norske PerinatalPatologiske
miljøet i en livlig utveksling mellom Norge og Østerrike.

Mange takk for muligheten til videreutvikling og innvillget økonomisk støtte.

Oslo, 11.04.2022

– Gitta Turowski