DNPs forsknings- og utviklingsfond: Reisebrev og rapporter