Medforfatterskap, kreditering

Forskningsutvalget har forfattet et notat om medforfatterskap ol, se pdf til høyre.