Professor Kreybergs fond for Eksperimentell patologi

Professor Kreybergs Fond for Eksperimentell Patologi deler hvert fjerde år ut en pris til forfatteren av den beste avhandlingen som er publisert i løpet av fireårsperioden innenfor fagområdet eksperimentell patologi. Neste utdeling er i 29. februar 2020, med forslagsfrist 15.september 2019.

 

 Det forutsettes at morfologiske teknikker har vært anvendt i prosjektet. I henhold til statuttene er det også særlig meritterende om det er vist oppfinnsomhet og originalitet i valg av metoder, og at det har vært arbeidet med enkle og billige hjelpemidler.

Prisens størrelse  bestemmes av bedømmelseskomiteen. Prisen kan
eventuelt deles i en førstepris på 2/3 og en annenpris på 1/3 av beløpet.
 
Bedømmelseskomiteen består av:
Frode Jahnsen, styreleder, professor, avd. for patologi, Oslo universitetssykehus
Sissel Kreyberg, styremedlem, representant for familien
Tore  Slagsvold, styremedlem, professor, Biologisk institutt, Universitetet i Oslo.
Mona Aleksandersen, styremedlem, professor, Norges veterinærhøyskole
Olav Vintermyr, styremedlem, professor, avd. for patologi, Haukeland universitetssykehus
 
Se også nyheter om tidligere prisvinnere:
2012 og  2016.
Professor Leiv Kreyberg ble oppnevnt som æresmedlem av DNP i 1983. Se under æresmedlemmer her og i vedlegget til høyre.