Normer

21. februar 2012

Eide- utvalget 2008

En arbeidsgruppe nedsatt av Den norske patologforening og bestående av Rolf Bruun Bie, Tor J. Eide (leder), Vidar Isaksen, Hanne Brit G. Smethurst og Lisbet Sviland, leverte 11.01.2008 sin innstilling om oppdatering av normene i patologi. Her er rapporten fra 2008, som ble behandlet på det kommende årsmøtet i mars 2009.
21. februar 2012

Skjørten-normene

Skjørten-normene fra 1975 og 1976 er viktige dokument i DNPs historie. For første gang ble det satt normer for arbeidsmengde, i del I for legearbeid, i del II for teknisk personell. Det ble gjennomført systematiske målinger over hvor lang tid de enkelte prosesser tok, noe som er dokumentert i rapportene. Alle senere beregninger av arbeidsmengde tar utgangspunkt i Skjørten-normene.
21. februar 2012

Nye arbeidsnormer, vedtatt mars 2009

Etter høring i foreningen ble Eide-rapportens forslag til nye normer vedtatt på årsmøtet 27.mars 2009, med noen justeringer. Her følger høringsrapporten fra styret med de vedtatte normer.