Skjørten-normeneSkjørten-normene fra 1975 og 1976 er viktige dokument i DNPs historie. For første gang ble det satt normer for arbeidsmengde, i del I for legearbeid, i del II for teknisk personell. Det ble gjennomført systematiske målinger over hvor lang tid de enkelte prosesser tok, noe som er dokumentert i rapportene.
Alle senere beregninger av arbeidsmengde tar utgangspunkt i Skjørten-normene.