Den norske patologforening

Faggrupper

Ben og bløtvevspatologi

4. februar 2012

FAGGRUPPENS MEDLEMMER
Bodil Bjerkehagen, leder

OUS, Radiumhospitalet, Oslo
Send e-post til leder
Vidar Isaksen
UNN, Tromsø
Trond Viset
St. Olavs hospital, Trondheim
Hans Kristian Haugland
Haukeland universitetssjukehus, Bergen

Oppdatert 09.12.19