Den norske patologforening

Faggrupper

Nasjonale anbefalinger, retningslinjer og faglige nyheter finner du under den respektive faggruppe.
15. mars 2019

Faggruppene bør bestå av representanter fra alle helseregioner.

DNPs generelle retningslinjer for faggruppenes oppgaver finner du her.

Helsedirektoratets nasjonale handlingsprogram for kreft er for enkelthets skyld ikke lastet ned i de enkelte faggruppene, men kan lett hentes på Helsedirektoratet.no  

Såkalte "Pakkeforløp for kreft" er innført for en rekke kreftformer. Pakkeforløpene finner du her.

DNPs veileder i biopsibesvarelser ved maligne tilstander finner du lenke til her.

Kreftregisterets årlige patologirapporter om kvaliteten på data i kvalitetsregistrene finner du her: 
Kreftregisteret publiserer årlig rapport fra sine kvalitetsregistre.