Cytologi

Faggruppe for cytologi består av patologer med kompetanse og interesse for dette fagområdet. De gir på denne siden råd til landets patologer om best mulig praksis. Her finner du faglige ressurser som skal være til nytte for patologer i daglig diagnostisk arbeid.

Faggruppens medlemmer:

Lars Helgeland, leder
Haukeland universitetssykehus
lars.helgeland@uib.no

Oddrun Kolstad
Universitetssykehuset Nord-Norge

Stig Tore Tømmerås
St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim

Jon Lømo
Oslo universitetssykehus, Ullevål og Radiumhospitalet