Den norske patologforening

Faggrupper

Cytologi

30. august 2012

FAGGRUPPENS MEDLEMMER
Jannicke Berland
SUS, Stavanger
Jon Lømo
OUS, Ullevål, Oslo
Stig Tore Tømmerås
St. Olavs hospital, Trondheim
Oddrun Kolstad
UNN, Tromsø
Maria Ramnefjell
Haukeland universitetssjukehus, Bergen

Oppdatert 16.02.21