Den norske patologforening

Faggrupper

Faggruppeseminarer, felles for alle grupper

En gang i året arrangerer styret felles seminar for alle faggrupper.
Referatene fra tidligere finner du her.
10. desember 2012