Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

Den norske patologforening

Faggrupper

Faggruppeseminarer, felles for alle grupper

En gang i året arrangerer styret felles seminar for alle faggrupper.
Referatene fra tidligere finner du her.
10. desember 2012