Den norske patologforening

Faggruppeseminarer, felles for alle grupper

17.-18.oktober 2016

Innkalling.
12. oktober 2016

 Innkalling til faggruppeseminar 2016

 HOLMEN FJORDHOTELL, OSLO
 Mandag 17 okt. kl.10:00- tirsdag 18 okt. Kl. 15:30.

 Program

 Dag 1 

10:00 – 10:05             Velkommen v/Chen 

10:05 – 10:25             DNPs strategiplan 2016-2017 v/Chen 

10:25 – 11:15             Status SNOMED-koding og NLK v/Mangrud, Kvalitetsutvalget 

11:15 – 11:30                         Diskusjon

 11:30 – 12:30             Lunsj 

12:30 – 12:50                        Patologirapport v/ Direktør Giske Ursin, Kreftregisteret

 12:50 – 13:10                         Veileder for biopsibesvarelse med standardisert diagnostisk formulering v/Mangrud, Kvalitetsutvalg

 13:10 – 13:30             Nasjonal plan for kvalitetssikring v/Chen og Alfsen

 13:30 – 14:00                         Diskusjon

 14:00 – 14:30                         Pause med frukt 

14:30 – 15:30                         «Use of cancer biomarkers in clinical practice and research. Experiences from Denmark» og diskusjon v/Prof. Estrid Høgdall

 15:30 – 16:30                         Plan om nasjonal molekylære patologi og diskusjon v/Russnes

 Middag kl.18.00

 Dag 2 

09:00 – 09:15             Kurs, og spesialistutdanning v/Ingvild, KUU

 09:15 – 09:35                         Spesialistutdanning v/Lilleng, Spesialitetskomitéen

 09:35 – 09:45             LIS-forum v/Wik

 09:45 – 10:10             Diskusjon

 10:10 – 10:40             Akademisk patologi v/Wik, forskningsutvalget

 10:40 – 11:10             Kaffe, frukt og diskusjon

 11:10 – 11:30             Status nasjonal plan for digitalpatologi v/Bie og Aarset

 11:30 – 13:00             Lunsj og diskusjon

 13:00 – 13:15             DNPs nettside v/Alfsen                                                          

 13:15 – 15:30             Status i faggruppene og veien videre v/faggruppeledere

(med pause)