Referat faggruppeseminar lørdag 18.11.23 Oslo

I anledning Patologforeningens 100-års jubileum ble det avholdt faggruppeseminar på Grand Hotel med overordnet tema «Nyheter og fremskritt i patologifaget («hot topics»)».

Faggruppene Mamma (Jon Lømo), Gyn (Guro H. Gløersen), Cytologi – HPV (A. Kathrine Lie), Perinatal (Gitta Turowski og Ann-Helen Jamtøy), Hud (Katrine Høeg Liland), Lunge (Sissel G. F. Wahl), Hemato (Lars Helgeland) og Molekylær (Marius Lund-Iversen) holdt 15 minutters foredrag.