Gynekologisk patologi

Faggruppe for gynekologisk patologi består av patologer med kompetanse og interesse for dette fagområdet. De gir på denne siden råd til landets patologer om best mulig praksis. Her finner du faglige ressurser som skal være til nytte for patologer i daglig diagnostisk arbeid.

Handlingsprogram for gynekologisk kreft
Siste versjon av handlingsprogrammet kan lastes ned fra Helsedirektoratets nettside.

Faggruppens medlemmer:

Guro Horni, leder
Akershus universitetssykehus
guro.horni.gloersen@ahus.no

Veronika Vesterfjell
St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim
 
Elisabeth Nginamau
Haukeland universitetssykehus
 
Justina Iversen
Sykehuset i Vestfold (Tønsberg)
 
Cecilie Nordbakken
Universitetssykehuset Nord-Norge
 
Agnes Katrine Lie
Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet
 
Hege Ulland Dirdal
Stavanger universitetssjukehus