Den norske patologforening

Faggrupper

Gynekologisk patologi

4. februar 2012

FAGGRUPPENS MEDLEMMER
Tormod Eggen
UNN, Tromsø
Veronika Vesterfjell
St. Olavs hospital, Trondheim
Jannicke Berland
SUS, Stavanger
Justyna Iversen
SiV, Tønsberg

Oppdatert 09.12.19