Den norske patologforening

Faggrupper

Gynekologisk patologi

4. februar 2012

FAGGRUPPENS MEDLEMMER
Tormod Eggen
UNN, Tromsø
Veronika Vesterfjell
St. Olavs hospital, Trondheim
Jannicke Berland
SUS, Stavanger
Justyna Iversen
SiV, Tønsberg
A. Kathrine Lie
OUS
Guro Horni Gløersen
AHUS, Lørenskog

Oppdatert 16.02.21