Den norske patologforening

Faggrupper

Hudpatologi

4. februar 2012

FAGGRUPPENS MEDLEMMER
Alec Thompson, leder
OUS, Oslo
Send e-post til leder
Sura Aziz
Haukeland universitessjukehus, Bergen
Harald Aarset
St. Olavs hospital, Trondheim
Ruth Schwienbacher
UNN, Tromsø

Oppdatert 13.01.22