Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

Den norske patologforening

Faggrupper

Hudpatologi

4. februar 2012

FAGGRUPPENS MEDLEMMER
Alec Thompson, leder
OUS, Oslo
Send e-post til leder
Lisbet Sviland
Haukeland universitessjukehus, Bergen
Harald Aarset
St. Olavs hospital, Trondheim
Ruth Schwienbacher
UNN, Tromsø

Oppdatert 09.12.19