Hudpatologi

Faggruppe for hudpatologi består av patologer med kompetanse og interesse for dette fagområdet. De gir på denne siden råd til landets patologer om best mulig praksis. Her finner du faglige ressurser som skal være til nytte for patologer i daglig diagnostisk arbeid.

Faggruppens medlemmer:

Katrine Høeg Liland, leder
Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus
kahoee@ous-hf.no

Ruth Schwienbacher  
Universitetssykehuset Nord-Norge
 
Sissel Marie Berget
St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim
 
Sura Aziz
Haukeland universitetssykehus

Erling Sandøy Undersrud
Stavanger Universitetssykehus