Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

Den norske patologforening

Faggrupper

Lymfoid og hematologisk patologi

4. februar 2012

FAGGRUPPENS MEDLEMMER
Lars Helgeland, leder
Haukeland universitetssjukehus, Bergen
Send e-post til leder
Lars Uhlin-Hansen
UNN, Tromsø
Håkon Hov
St. Olavs hospital, Trondheim
Klaus Beiske
OUS, Oslo

Oppdatert 09.12.19