Den norske patologforening

Faggrupper

Lymfoid og hematologisk patologi

4. februar 2012

FAGGRUPPENS MEDLEMMER
Lars Helgeland, leder
Haukeland universitetssjukehus, Bergen
Send e-post til leder
Lars Uhlin-Hansen
UNN, Tromsø
Håkon Hov
St. Olavs hospital, Trondheim
Klaus Beiske
OUS, Oslo

Oppdatert 09.12.19