Lymfoid og hematologisk patologi

Faggruppe for lymfoid og hematologisk patologi består av patologer med kompetanse og interesse for dette fagområdet. De gir på denne siden råd til landets patologer om best mulig praksis. Her finner du faglige ressurser som skal være til nytte for patologer i daglig diagnostisk arbeid.