Den norske patologforening

Faggrupper

Mammapatologi

4. februar 2012

FAGGRUPPENS MEDLEMMER
Lars A. Akslen, leder
Haukeland universitetssjukehus, Bergen
Send e-post til leder 
Jon Lømo
OUS, Oslo
Elin Mortensen
UNN, Tromsø
Tor Audun Klingen
SiV, Tønsberg
Marianne Brekke
St. Olavs hospital, Trondheim

Oppdatert 09.12.19