Mammapatologi

Faggruppe for mammapatologi består av patologer med kompetanse og interesse for dette fagområdet. De gir på denne siden råd til landets patologer om best mulig praksis. Her finner du faglige ressurser som skal være til nytte for patologer i daglig diagnostisk arbeid.

Faggruppens medlemmer:

Lars A Akslen, leder
Haukeland universitetssykehus
Lars.Akslen@uib.no

Marianne B Brekke
St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim
 
Tor Audun Klingen
Sykehuset i Vestfold (Tønsberg)
 
Jon Lømo
Oslo universitetssykehus, Ullevål og Radiumhospitalet
 
Elin Mortensen
Universitetssykehuset Nord-Norge