Den norske patologforening

Faggrupper

Molekylær patologi

4. februar 2012

FAGGRUPPENS MEDLEMMER
Hege G. Russnes, leder 

OUS, Oslo
Send e-post til leder
Lill-Tove Busund
UNN, Tromsø
Harald Aarset
St.Olavs hospital, Trondheim
Olav Vintermyr
Haukeland universitetssjukehus, Bergen

Oppdatert 09.12.19