Molekylær patologi

Faggruppe for molekylær patologi består av patologer med kompetanse og interesse for dette fagområdet. De gir på denne siden råd til landets patologer om best mulig praksis. Her finner du faglige ressurser som skal være til nytte for patologer i daglig diagnostisk arbeid.

Faggruppens medlemmer:

Marius Lund-Iversen, leder
Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet
mlundive@ous-hf.no

Ragnhild Wold
Universitetssykehuset Nord-Norge

Sissel G. F. Wahl
St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim

Ida Løvik
Haukeland universitetssykehus

Einar Gudlaugsson
Stavanger universitetssjukehus