Den norske patologforening

Faggrupper

Nevropatologi

4. februar 2012

FAGGRUPPENS MEDLEMMER
Jens Pahnke, leder

OUS, Rikshospitalet, Oslo
Send e-post til leder
Sverre Torp
St. Olavs hospital, Trondheim
Hrvoje Miletic
Haukeland universitetssjukehus, Bergen

Oppdatert 09.12.19