Nevropatologi

Faggruppe for nevropatologi består av patologer med kompetanse og interesse for dette fagområdet. De gir på denne siden råd til landets patologer om best mulig praksis. Her finner du faglige ressurser som skal være til nytte for patologer i daglig diagnostisk arbeid.

Faggruppens medlemmer:

Kristin S Myrmel, leder
Universitetssykehuset Nord-Norge
Kristin.Smistad.Myrmel@unn.no

Hrvoje Miletic
Haukeland universitetssykehus
 
Anne Skjulsvik
St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim
 
Pitt Niehusmann
Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
 
Henning Leske
Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet