Den norske patologforening

Faggrupper

Nyrepatologi, ikke-neoplastisk

4. februar 2012

FAGGRUPPENS MEDLEMMER
Clara Hammarstøm, leder
OUS, Rikshospitalet, Oslo
Send e-post til leder
Tina Overrein
St. Olavs hospital, Trondheim
Sabine Leh
Haukeland universitetssjukehus, Bergen
Samer Al-Saad
UNN, Tromsø

Oppdatert 10.12.19