Nyrepatologi, ikke-neoplastisk

Faggruppe for nyrepatologi, ikke-neoplastisk består av patologer med kompetanse og interesse for dette fagområdet. De gir på denne siden råd til landets patologer om best mulig praksis. Her finner du faglige ressurser som skal være til nytte for patologer i daglig diagnostisk arbeid.

Aktuell faglitteratur og evt. veiledere kan du hente ned som vedlegg.

Faggruppens medlemmer:

Samer Al-Saad, leder
Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet
alsame@ous-hf.no

Sabine Leh
Haukeland universitetssykehus
 
Tina Syvertsen Overrein
St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim
 
Stig M. Dahlen
Universitetssykehuset Nord-Norge