Den norske patologforening

Faggrupper

Nyrepatologi, ikke-neoplastisk

4. februar 2012

FAGGRUPPENS MEDLEMMER
Clara Hammarstøm
OUS, Rikshospitalet, Oslo
Send e-post til gruppen
Tina Syvertsen Overrein
St. Olavs hospital, Trondheim
Sabine Leh
Haukeland universitetssjukehus, Bergen
Samer Al-Saad
UNN, Tromsø

Oppdatert 25.10.21