Sertifisering

Norske Medisinfaglige teknikere (NMT) og DNP samarbeider om en sertifiseringsordning for obduksjonsteknikere.De første sertifiseringene fant sted høsten 2014.

Sertifiseringen vil være gyldig for 5 år av gangen og kreve minimum 2 års arbeid i patologi, minimumskrav til arbeidsmengde, 10 vekttall i anatomi/fysiologi og et sertifiseringskurs. Overgangsordninger for de som har vært lenge i faget er planlagt.
Resertifisering vil bl.a. kreve deltakelse i kurs/kongresser og/eller hospitering.

Faggruppe obduksjon i DNP vil sammen med NMT tjene som sertifiseringsorgan.

Detaljer om sertifiseringen, påmeldingsskjema osv. finner du på hjemmesiden til NMT.

Flere detaljer fås ved henvendelse til  Lars.Tomas.Lien@sykehuset-innlandet.no