For obduksjonsteknikere

Her finner du stoff som er aktuelt for obduksjonsteknikere:

* Attest til begravelsesbyrå/NAV om gjennomført obduksjon: mal kan lastes ned til høyre.

  • Om sertifisering
  • Lenker til aktuelle nordiske nettsteder finner du her.
    Andre nyttige lenker:
    Association of Anatomical Pathology Technology
  • Caput et Corpus, medlemsbladet til NMT med mye aktuelt stoff: pdf kan lastes ned til høyre