Øre-nese-hals og thyreoideapatologi

Faggruppe for øre-nese-hals og thyreoideapatologi består av patologer med kompetanse og interesse for dette fagområdet. De gir på denne siden råd til landets patologer om best mulig praksis. Her finner du faglige ressurser som skal være til nytte for patologer i daglig diagnostisk arbeid.

Faggruppens medlemmer:

Karsten Gravdal, Leder
Haukeland universitetssykehus
karsten.gravdal@helse-bergen.no

Svetlana Tafjord
Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
 
Eva Sigstad
Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet
 
Pavla Sustova
St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim
 
Andrey Valkov
Universitetssykehuset Nord-Norge
 
Hanne Halvorsen
Universitetssykehuset Nord-Norge