Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

Den norske patologforening

Faggrupper

Perinatal patologi og placenta

4. februar 2012

FAGGRUPPENS MEDLEMMER
Gitta Turowski, leder
OUS, Ullevål, Oslo
Send e-post til leder
Cecilie Valborg Nordbakken
UNN, Tromsø
Ann-Helen Jamtøy
St. Olavs hospital, Trondheim
Anca Mihaela Naas
Ahus, Lørenskog
Elisabeth Berge Budal
Haukeland universitetssjukehus, Bergen
Katrine Thesen
Sørlandet sykehus

Oppdatert 10.12.19