Den norske patologforening

Faggrupper

Perinatal patologi og placenta

4. februar 2012

FAGGRUPPENS MEDLEMMER
Gitta Turowski, leder
OUS, Ullevål, Oslo
Send e-post til leder
Cecilie Valborg Nordbakken
UNN, Tromsø
Ann-Helen Jamtøy
St. Olavs hospital, Trondheim
Anca Mihaela Naas
Ahus, Lørenskog
Elisabeth Berge Budal
Haukeland universitetssjukehus, Bergen
Katrine Thesen
Sørlandet sykehus

Oppdatert 10.12.19