Den norske patologforening

Faggrupper

Urologisk patologi

4. februar 2012

FAGGRUPPENS MEDLEMMER
Ulrika Axcrona, leder
OUS, Radiumhospitalet, Oslo
Send e-post til leder
Jarle Birger Arnes
Haukeland universitetssjukehus, Bergen
Merethe Mikalsen
UNN, Tromsø
Ok Målfrid Mangrud
Sykehuset Innlandet, Lillehammer / Kreftregisteret, Oslo

Oppdatert 10.12.19