Urologisk patologi

Faggruppe for urologisk patologi består av patologer med kompetanse og interesse for dette fagområdet. De gir på denne siden råd til landets patologer om best mulig praksis. Her finner du faglige ressurser som skal være til nytte for patologer i daglig diagnostisk arbeid.

Faggruppens medlemmer:

Øystein Størkersen, Leder
St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim
oystein.storkersen@stolav.no

Ok Målfrid Mangrud
Kreftregisteret/ Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet
 
Astrid Børretzen
Haukeland universitetssykehus
 
Elin Richardsen
Universitetssykehuset Nord-Norge