Den norske patologforening

Faggrupper

Urologisk patologi

4. februar 2012

FAGGRUPPENS MEDLEMMER
Jarle Birger Arnes
Haukeland universitetssjukehus, Bergen
Merethe Mikalsen
UNN, Tromsø
Ok Målfrid Mangrud
Sykehuset Innlandet, Lillehammer / Kreftregisteret, Oslo
Send epost til gruppen

Oppdatert 21.12.20