Faggruppenes bidrag 2014

Første del av årsmøtet 2014 var viet fag. De fleste bidragene kan lastes ned til høyre:
Mamma-gruppen orienterte om entiteten "flat atypi", GI-gruppen om "serrated adenoma".
Ikke-neoplastisk nyrepatologi-gruppen orienterte om innføring av strukturerte journaler og om oppdraget om å lage et arketype-bibliotek. Ben og bløtvevsgruppen ga en systematisk gjennomgang av nytt i WHO-klassifikasjonen.

Hudgruppens bidrag var ved Trine Brevig, som ga en oppdatering om håndtering av baslacellekarsinomer. Hennes bidrag finnes som abstrakt i kursheftet.