2014 Oslo

27.- 28. mars, Thon Hotell Vika Atrium. Arrangør: Avd.for patologi, Akershus universitetssykehus.Kursheftet med program og abstrakt fra alle faglige bidrag lastes ned fra vedleggene.