Den norske patologforening

2014 Oslo

Påskeegg 2014

29. mars 2014

Lenke til de digitale snittene og fasit med presentasjonene finner du til høyre.

Påskeegg nr 6, ved Hilde Gjelberg finner du på denne lenken.