2022 Oslo

DNPs årsmøte 2022 arrangeres av Oslo universitetssykehus

Innkalling til den fagpolitiske delen av DNPs årsmøte 2022 ligger som vedlegg nedenfor.

Årsrapporten finner du under årsmeldinger.

Informasjon om påmelding, program og praktisk gjennomføring.