Den norske patologforening

Årsmøter

Årsmøte 2021

DNPs årsmøte 2021 ble gjennomført digitalt, arrangert av Stavanger universitetssjukehus.
5. mars 2021

Innkalling til den den fagpolitiske delen av DNPs årsmøte 2021 ligger som vedlegg nedenfor. 

Årsmøtepapirer (aktivitetstall og årsrapport) finner du under Årsmeldinger.

Informasjon om påmelding, program og praktisk gjennomføring.

Påskeeggene ligger på nett, se InterPath.no
Årets fire påskeegg ligger under "Image"-> «Pathology Courses» -> «Current_Course» -> «DNP 2021».
Selve påskeegg-presentasjonene legges ut så snart de er mottatt.