Den norske patologforening

2021

DNPs årsmøte 2021 og årsmøtekurs i immunhistokjemi

I år er det Stavanger universitetssjukehus som har gleden av å arrangere DNPs årsmøte. Pga Covid-19 vil årsmøtet foregå på nett, men vi håper likevel på god oppslutning og faglig spennende dager. Årsmøtet og årsmøtekurset arrangeres 17. - 19. mars.
15. januar 2021
Stavanger universitetssjukehus

Stavanger universitetssykehus ønsker velkommen til et noe annerledes årsmøte dette året.

Årsmøtet skal holdes som Webinar siden vi dessverre, på grunn av den pågående pandemien med Covid 19, ikke kan møtes personlig. Dette er veldig trist, men vi må prioritere helsen til alle deltakere og vil derfor prøve å få til et faglig oppfyllende møte med foredrag som kan vises og følges via nett.

Alle som ønsker å delta kan melde seg på med sin e-postadresse. Det skal være mulig å holde innlegg fra det stedet en oppholder seg, og det skal være mulig å følge alle foredragene og påskenøtter fra egen arbeidsplass. Vi skal også tilby kursdag (onsdag, 17.03.2021) før egentlige årsmøtet med immunhistokjemi som hovedtema og har invitert foredragsholder fra Oslo (Assia Bassarova) og Stavanger (Jan Klos, Professor Emile Janssen, Ivar Skaland). Også denne kursdagen skal være digitalt. Foreløpig program for både årsmøte og kurs om immunhistokjemi sendes i løpet av de neste dagene. Som alltid vil det bli anledning til å melde på foredrag om forskning samt delta med frie foredrag. Poster kan dessverre ikke vises. Det oppfordres også til å delta med påskeegg. Beste forskingsbidrag vil bli premiert med patologforeningens forskningspris, beste påskenøtt vil også bli kåret. Fokuset dag én vil være fag, og faggruppene skal få anledning til å presentere nyheter.
Dag to skal være preget av faglige foredrag og påskeegg.

Frist for innsendelse av bidrag:
Tidsfristen for innsendelse er det samme for forskningbidrag, frie foredrag og nyheter fra faggruppene; 10.02.2021.
Tidsforen for innsendelse av påskeegg (snitt, sammendrag til kursheftet med full kasusbeskrivelse og diagnose): 01.02.2021.

Informasjon om bidrag:

Forskningsbidrag og frie foredrag
Sammendrag/abstract kan være på norsk eller engelsk (valgfritt).
Bidrag som kommer etter fristen vil ikke kunne bli vurdert av priskomiteen.
Maksimal tid på presentasjonen er 10 + 5 minutter (foredrag og diskusjon).

Nyheter fra faggruppene
Sammendrag er ønsket.
Maksimal tid er 15 + 5 minutter.

Særlig om påskeegg
I tillegg til kort sykehistorie og et pent rutinefarget snitt må også sammendrag til kursheftet med full kasusbeskrivelse og diagnose være mottatt innen 1. februar 2021.
Snittene blir skannet.
Maksimal tid på presntasjonen 7 + 3 minutter.

Alle sammendrag sendes som word-filer til susanne.barbara.karoline.buhr-wildhagen@sus.no og vil bli gjengitt i digitalt kurshefte og legges ut på DNP sin nettside etter møtet.

Snitt kan sendes fysisk til:
Stavanger universitetssjukehus
Helse Stavanger HF
Avdeling for patologi
Postboks 8100
4068 Stavanger

Det er ikke satt noen begrensning for sammendrag, men det anbefales å holde seg til én A4-side.
Kursarrangør forbeholder seg retten til endring av skriftstørrelse og -type.
Bilder som er vesentlig for innhold kan gjengis.

Om presentasjoner på årsmøtet
Det er viktig at så mye som mulig av presentasjonene på møtet gjøres tilgjengelig for ettertiden. Kursheftet med sammendrag i sin helhet bli lagt ut på DNP sin nettside.

Presentasjoner fra påskeegg vil i sin helhet bli lagt ut på nettet som pdf-filer. Vi vil derfor i møtet be om PowerPoint-filer og legge dem ut umiddelbart.

Vær oppmerksom på at sensitive bilder ikke bør brukes og at evt. snittnummer og liknende må sensureres.

Alle øvrige foredragsholdere vil bli spurt om særskilt tillatelse til å legge ut filer og vil få anledning til evt. å redigere filer før utlegging.

Påmelding

Skjer via nett i kurskatalogen.
Påmeldingsfrist 10. februar, men etternølere vil som vanlig bli tolerert.

Kursavgift: 1000 kr per person.

Vel møtt!
Vennlig hilsen 
Susanne Buhr-Wildhagen
Avedelingsoverlege
Avdeling for patologi, Stavanger universitetssjukehus
imagehzmah.png

Preikestolen (Foto: Pixabay)

Program, Årsmøte i Den norske patologforening 2021

Sted: Webinar sendt fra Stavanger universitetssjukehus

Torsdag 18. mars 2021

09.00 - 09.05: Velkommen.

09.05 - 10.05: Varierende foredrag fra faggruppene med aktuelt nytt, program foreløpig ikke fastsatt. 

10.05 - 11.00: Digital presentasjon av utstillere.

11.00 - 11.30: Kaffepause.

11.30 - 13.00: Varierende foredrag fra faggruppene med aktuelt nytt, program foreløpig ikke fastsatt. 

13.00 - 14.00: Lunsj.

14.05 - 16.00: DNP-møte (fagpolitisk del).

Fredag 19. mars 2021

09.00 - 10.00: Snittseminar, 7 + 3 min.

10.00 - 10.15: Kaffepause.

10.15 - 10.55: Snittseminar, 7 + 3 min.

10.55 - 12.00: Lunsj.

12.00 - 13.15: Faglige foredrag, 10 + 5 min.

13.15 - 13.30: Kaffepause.

13.30 - 14.00: Faglige foredrag.

14.00 - 14.05: Sluttbemerkninger

Vågen, Stavanger. (Foto: Pixabay)

Program: Immunhistokjemi for patologer

Tid: 17. mars 2021, 10.00 - 18.00
Sted: Stavanger / Videokonferanse med fri personlig deltagelse
Kursledere: Jan Klos og Assia Bassarova
Påmelding: Påmelding via Kurskatalogen.
Godkjenninger: Kurset er søkt godkjent som valgfritt kurs i gammel ordning.

09.30 - 10.00: Kaffe og registrering/oppkobling.

10.00 - 11.50
     Introduction, WISB, 5 min.
     Basics of technology and QA in immunohistochemistry, SKIV, 50 min.
     Interpretation pitfalls in immunohistochemistry, KLJA, 50 min.
     Comments and questions, 5 min.

11.50 - 12.35: Lunsj

12.35 - 14.35
     Diagnostic immunohistochemistry of skin disease, BAAS, 60 min.
     Unknown primary tumour by immunohistochemistry, KLJA, 55 min.
     Comments and questions, 5 min.

14.35 - 14.55: Kaffe

14.55 - 16.50: 
     ABC of targeted therapy - molecular background, JAEM, 45 min.
     IHC equivalents/surrogates of molecular tests, BAAS, 45 min.
     Do we need support in immunohistochemistry? KLJA, 20 min.
     Comments and questions, 5 min.

16.50 - 17.10: Kaffe

17.10 - 18.00:
     Cost effective use of immunohistochemistry, BAAS, 45 min.
     Closing remarks, WISB, 5 min.

Speakers:
Invited: co-chair Assia Bassarova (BAAS)
Stavanger: Ivar Skaland (SKIV), Emiel Janssen (JAEM), Jan Klos (KLJA), Susanne Buhr-Wildhagen (WISB)