Hva er patologi?

Til høyre finner du en presentasjon om Den norske patologforening, publisert i Overlegen i mars 2012.
Vi gjengir også 3 postere om ulike deler av faget. Posterne ble laget i anledning 30-års jubileet for Avdeling for patologi på Ahus.

Representativt materiale fra alle prøver som innsendes for diagnose til patologiavdelingene oppbevares. Patologene er derfor forvaltere av landets største diagnostiske biobanker. En artikkel om dette viktige arkivmaterialet finner du til høyre.