Om oss

Den norske patologforening er en del av legeforeningen og har rundt 300 medlemmer, som alle er leger. I tillegg kommer en mindre gruppe assosierte medlemmer fra andre yrkesgrupper (veterinærer, tannleger). Foreningen ble stiftet i 1923.

Patologer er legespesialister med spesiell kompetanse i sykelige forandringer i celler og vev.  Patologene er ansvarlige for alle diagnoser på celle- og vevspøver og har således en sentral rolle i pasientbehandlingen.

Faget beskjeftiger seg med sykdommenes årsak, mekanismer (patogenese) og forandringer av struktur og funksjoner i organer, vev og celler under sykdom. Patologenes viktigste diagnostiske verktøy er mikroskopet, men en rekke andre metoder benyttes også i moderne patologiavdelinger.

Her kan du lese mer om patologenes arbeidsmetoder eller DNP som organisasjon.

Styret i Norsk patologforening

Profilbilde
Leder
Mortensen, Elin Synnøve
Profilbilde
Nestleder
Lyckander, Lars Gustav
Profilbilde
Medlem
Aziz, Sura Mohammed
Profilbilde
Medlem
Eng, Hanna Maria
Profilbilde
Medlem
Lund-Iversen, Marius
Profilbilde
Varamedlem
Ness, Siri Schøne