Om oss

Den norske patologforening er en del av legeforeningen og har rundt 300 medlemmer, som alle er leger. I tillegg kommer en mindre gruppe assosierte medlemmer fra andre yrkesgrupper (veterinærer, tannleger). Foreningen ble stiftet i 1923.

Patologer er legespesialister med spesiell kompetanse i sykelige forandringer i celler og vev.  Patologene er ansvarlige for alle diagnoser på celle- og vevspøver og har således en sentral rolle i pasientbehandlingen.

Faget beskjeftiger seg med sykdommenes årsak, mekanismer (patogenese) og forandringer av struktur og funksjoner i organer, vev og celler under sykdom. Patologenes viktigste diagnostiske verktøy er mikroskopet, men en rekke andre metoder benyttes også i moderne patologiavdelinger.

Her kan du lese mer om patologenes arbeidsmetoder eller DNP som organisasjon.Styret i Norsk patologforening

Profilbilde
Leder
Mortensen, Elin Synnøve
Profilbilde
Nestleder
Lyckander, Lars Gustav
Profilbilde
Medlem
Aziz, Sura Mohammed
Profilbilde
Medlem
Eng, Hanna Maria
Profilbilde
Medlem
Medlie, Mia Cecilie
Profilbilde
Medlem
Valla, Marit
Profilbilde
Varamedlem
Ness, Siri Schøne