Den norske patologforening

Om oss

Den norske patologforening er en del av legeforeningen og har rundt 300 medlemmer, som alle er leger. I tillegg kommer en mindre gruppe assosierte medlemmer fra andre yrkesgrupper (veterinærer, tannleger). Foreningen ble stiftet i 1923.
21. februar 2019

Patologer er legespesialister med spesiell kompetanse i sykelige forandringer i celler og vev.  Patologene er ansvarlige for alle diagnoser på celle- og vevspøver og har således en sentral rolle i pasientbehandlingen.

Faget beskjeftiger seg med sykdommenes årsak, mekanismer (patogenese) og forandringer av struktur og funksjoner i organer, vev og celler under sykdom. Patologenes viktigste diagnostiske verktøy er mikroskopet, men en rekke andre metoder benyttes også i moderne patologiavdelinger.

Her kan du lese mer om patologenes arbeidsmetoder eller DNP som organisasjon.Styret

Profilbilde
Leder
Randen, Ulla
Profilbilde
Nestleder
Bie, Rolf Bruun
Profilbilde
Medlem
Al-Shibli, Khalid Ibrahim
Profilbilde
Medlem
Andersland, Marie Songstad
Profilbilde
Medlem
Eng, Hanna Maria
Profilbilde
Medlem
Valla, Marit
Profilbilde
Varamedlem
Lott, Ingrid