NAFs ærespris

NAFs ærespris tildeles medlem av NAF med stor innsats og/eller fremragende arbeid innen det anestesiologiske fagområdet.

Prisen er på kr. 20 000,- og deles ut hvert annet år (oddetall) på årsmøtet.
Prisen utlyses 15. januar samme år.

NAFs medlemmer kan komme med et begrunnet forslag til kandidat.
Forslaget til kandidat må sendes NAFs styre innen 01.04 det aktuelle året.

Momenter for Styret i dets arbeid med vurdering av søknader om pristildeling

  • Kandidaten har gjort en stor innsats for det anestesiologiske fagfelt gjennom flere år
  • Kandidaten har gjort et fremragende arbeid som klart markerer viktigheten av det anestesiologiske fagfelt i det medisinske miljø
  • Kandidaten har gjennom sitt arbeid tydeliggjort for allmennheten betydningen av det anestesiologiske fagfelt
  • Kandidaten har gjort et viktig arbeid for NAFs medlemmer gjennom lang tid

Styret
Innstiftet årsmøtet 2004