Norsk anestesiologisk forening

NAFs ærespris

Tidligere prisvinnere

I 2004 ble det vedtatt å avvikle tidligere utdelte priser (Baxter- og Astra-prisene) og i stedet opprette NAFs ærespris.
2. februar 2021

Kronologisk liste over de som har fått prisene:

NAFs ærespris

2019 Kjell Erik Strømskag
2017 Anne Berit Guttormsen
2015 Mads Gilbert
2013 Hans Flaatten
2011 Kristian Lexow
2009 Jannicke Mellin-Olsen
2007 Sven Erik Gisvold
2005 Torben Wisborg og Guttorm Brattebø

Otto Mollestads minneforelesning / Forskningsprisen

2020 Ikke utdelt pga koronapandemien
2019 Johan Ræder
2018 Eldar Søreide
2017 Erik Waage Nielsen
2016 Hans Flaatten
2015 Tor Inge Tønnessen
2014 Hans Morten Lossius
2013 Pål Klepstad
2012 Eirik Skogvoll
2011 Kjetil Sunde
2010 Audun Stubhaug
2009 Petter Borchgrevink
2008 Øyvind Klaastad
2007 Lars Bjertnæs
2006 Paul Husby
2005 Lars Wik
2004 Anne Berit Guttormsen

Legemiddelpriser

Baxter-pris 
2003 Torkjell Tveita
2002 Torben Wisborg
2001 Knut Arvid Kirkebøen
2000 Erik Waage Nielsen
1999 Knut E Strømskag
1998 Ulf Kongsgaard
1997 Tor Inge Tønnesen
1996 Mads Gilbert
1995 Gro Østgaard
1994 JK Bugge
1993 Helge Opdahl
1992 Einar Hysing
1991 Olav Hevrøy
1990 Per Vaagenes
1989 Johan Ræder
1988 Tjøstolv Lund
1987 Borchgrevink
1986 Petter A Steen
1985 PA Steen ?
1984 Trygve Ursfjord
1983 Knut Ringen
1982 Alfred Nome
1981 Anne-Cathrine Setne-Holter
1980 Marit Aurebekk
1979 Anton Hauge
1978 Bidrag maleri Lorentz Andersen
1977 Ellen Lindbæk / Tone Dahl Kvittingen / Anna Kristina Amundsen
1976 Stig Ottesen
1975 Jan Maltau / Per Vaagenes / Lars Bjertnæs
1974 Ikke utdelt
1973 Ikke utdelt
1972 Alf Klock Andreassen
1971 Kristian Fr. Schye / Andreas Skulberg
1970 Ikke utdelt
1969 Harald Breivik
1968 Jens Moe
1967 Haavard Gjengstø / Asmund Ersland
1966 Odd Øien
1965 Bjørn Lind
1964 Ivar Lund
1963 Otto Mollestad
1962 Jacob Stovner

Astra-pris
2003 Tor Buxrud
2002 Jannicke Mellin-Olsen
2001 Ola Dale
2000 Einar Hysing
1999 Tjøstolv Lund
1998 Olav Sellevold
1997 Eldar Søreide
1996 Johan Ræder
1995 Arne Østerud
1994 Anne Hunting
1993 Hans Flaatten
1992 Mads Gilbert
1991 Øivind Løes
1990 Gunnar Bentsen
1989 Nils Smith-Erichsen
1988 Sven Erik Gisvold
1987 Mai-Elin Koller
1986
1985 Per Lilleaasen