Norsk anestesiologisk forening

Tidligere høstmøter

Høstmøtet 2019

Høstmøtet i Norsk anestesiologisk forening ble arrangert i Oslo 23. – 25. oktober 2019. Akershus universitetssykehus var lokal arrangør.
Håkon Trønnes
2. mars 2021
Soria Moria hotell
Soria Moria hotell

Høstmøtet i Norsk anestesiologisk forening 2019 ble arrangert i Oslo 23. – 25. oktober 2019.

Akershus universitetssykehus var lokal arrangør, ledet av Vegard Dahl.

Høstmøtet ble arrangert på Soria Moria hotell på Voksenkollen.

PROGRAM

Onsdag 23/10
08:30 - 10:00
Registrering. Kaffe og utstillinger
 
10:00 - 10:30
Åpning av høstmøtet 2019

10:30 - 11:15
Patient outcome after laparoscopic surgery: the role of neuromuscular blockade. Thomas Fuchs Buder

Møteleder: Vegard Dahl

11:15 - 12:00
National Audit Projects (NAP) – studying low-incidence anaesthesia-related complications. Tim Cook

Møteleder: Nicholas Barlow

12:00 - 13:00
Lunsj og utstillinger 

13:00 - 14:30 Intensivmedisin
Møteleder: Per Martin Bådstøløkken

Sedasjon med gass i intensivavdelingen. Martin Flückiger/Per Martin Bådstøløkken

Vitamin C som sepsisbehandling? Per Martin Bådstøløkken

Hemodynamikk – «leg raising» teknikk. Bjørn Christopher Orrhagen

 

Pasientsikkerhet
Møteleder: Jørgen Dahlberg

«En fryktelig historie». Guttorm Brattebø

Erfaringer med kurs i klinisk ledelse. Philip Seidel, SUS

Erfaringer med kurs i «teaming» / Closed-loop. Stine Gundrosen, St Olav

«Hvorfor har vi legemiddelmangel, spesielt innen anestesiologi?” Steinar Madsen, Legemiddelverket

 

14:30 - 15:00
Kaffe og utstillinger 

15:00 - 16:30

Intensivmedisin
FRIE foredrag

Akuttmedisin & traumatologi
FRIE foredrag

SIM trening – for alle
Scenario 1: Dårlig barn
Scenario 2: Alene på vakt på småsykehus

Fasilitator: Signe Søvik
Hvert scenario tar 40 min og kjøres to ganger

16:30 - 16:45
Spesialitetskomiteen
 
16:45 - 17:15
Kaffe og utstillinger 
 
17:15 - 18:00
Acta-forelesning 

18:30 -
Møte i interessegruppene
 
Torsdag 24/10 

08:30 - 09:15
Postpartum blødning

Massive obstetric haemorrhage: New strategies and solutions from the laboratory. Peter Collins, Wales

Reducing maternal morbidity – from PPH research into practice. Rachel Collins, Wales

Møteleder: Hanne Helene Johnsen


10:00 - 10:30
Kaffe og utstillinger


10:30 - 12:00 Anestesi

Videolaryngoscopy for all. Tim Cook

Anaesthesia management for the obese patient. Thomas Fuchs Buder

Møteleder: Nicholas Barlow


Obstetrisk anestesi

Dogmer innen obstetrisk anestesi. Felix Haidl, AHUS

Fødselanalgesi med remifentanil. Leif Arne Rossland

Møteleder: Alf Ødegård
 
12:00 - 13:00
Lunsj og utstillinger 
 
 
13:00 - 14:30

Anestesi
Frie foredrag

Smerte og intensivmedisin
Frie foredrag
 
SIM trening – for alle
Scenario 1: Dårlig barn
Scenario 2: Alene på vakt på småsykehus
Fasilitator: Signe Søvik
Hvert scenario tar 40 min og kjøres to ganger


14:30 - 15:00
Kaffe og utstillinger 

15:00 - 16:30
Smerte og palliasjon

Invasiv behandling av langvarige smerter – ryggmargsstimulering og radiofrekvensbehandling. Bård Lundeland

Barn med kroniske smerter – underbehandler vi? Elisavet Karkala, AHUS

Når barn dør. Legenes rolle i palliasjon. Siri Steine, AHUS

Møteleder: Gunhild Øverland


Praktisk drop-in trening moderne kirurgisk nødluftvei

Realistisk trening på lammestruper. Ved bruk av kun 3 gjenstander – med høy puls etter ergometersykling! Tidtaking og premiering!

Fasilitator: Nicholas Barlow

SIM trening – for alle
Scenario 1: Dårlig barn
Scenario 2: Alene på vakt på småsykehus

Fasilitator: Signe Søvik
Hvert scenario tar 40 min og kjøres to ganger


16:45 - 18:00
Årsmøte NAF
 
19:30
Festmiddag med prisutdeling
 
 
Fredag 25/10

08:30 - 09:30
Otto Mollestads minneforelesning. Utdeling av minnepris.

09:30 - 10:00
Kaffe og utstillinger 

10:00 - 10:30
Samtykke og tvang i amestesi og akuttmedisin. Jørgen Dahlberg
 
10:30 - 11:00
Anestesilege helt uten grenser. Norske anestesileger i globalt perspektiv. Jannicke Mellin-Olsen, Verden
 
11:00 - 11:10
Benstrekk og småprat
 
11:10 - 12:15
Speed lectures.
Møteleder: Nic Barlow

12:15 - 12:30
Avslutning ved NAF-leder og arrangementskomite

12:30
Lunsj