Norsk anestesiologisk forening

Tidligere høstmøter

Høstmøtet 2019

02. mars 2021
Høstmøtet i Norsk anestesiologisk forening ble arrangert i Oslo 23. – 25. oktober 2019. Akershus universitetssykehus var lokal arrangør.

Høstmøtet 2020

02. mars 2021
Høstmøtet i Norsk anestesiologisk forening 2020 skulle vært arrangert i Tromsø. På grunn av situasjonen med COVID-19 i Norge, ble høstmøtet i stedet arrangert som et webinar.