Tidligere høstmøter

02. mars 2021

Høstmøtet 2019

Høstmøtet i Norsk anestesiologisk forening ble arrangert i Oslo 23. – 25. oktober 2019. Akershus universitetssykehus var lokal arrangør.
02. mars 2021

Høstmøtet 2020

Høstmøtet i Norsk anestesiologisk forening 2020 skulle vært arrangert i Tromsø. På grunn av situasjonen med COVID-19 i Norge, ble høstmøtet i stedet arrangert som et webinar.
02. februar 2021

Høstmøtet 2021

Høstmøtet i Norsk anestesiologisk forening 2021 planlegges arrangert i Tromsø. På grunn av situasjonen med COVID-19 holder vi kontinuerlig øye med om møtet kan arrangeres fysisk, meldinger om dette vil komme sannsynligvis før sommeren.